Wedgewood 1759-
Wedgwood, eller Wedgwood and Sons som fabriken egentligen hette, grundades 1759 av Josiah Wedgewood och 1765 skapades det så berömda Wedgwoodporslinet. Detta porslin imponerade så mycket på den Engelska Drottningen att det kom att kallas Queen ware. De började tidigt att titta på möjligheterna för en utvidgning och redan 1766 köptes Eturia, ett Staffordshireföretag. Därefter startades experiment med flera olika tillverkningsmetoder för att få fram speciella typer av porslin. Mest kända blev "Black Basalt" och "Jasper" porslinet. Jasper Ware är det blå porslinet med den vita dekoren i relief, och inspirationskällan kommer från den Romersk-Grekiska och Egyptiska mytologin. 1986 såldes Wedgewoodfabriken till Waterford Glass Group.

Wedgewood stämplar 
1759 - 1769 1764 - 1769 1759 - 1769 ca 1769 1769 - 80 1769 - 80
1769 - 80 1769 - 80 1769 - 80 1700-tal (ovanlig) 1769-80 1780 - 1797
endast 1790 1805 1812 - 1822 ca 1769 - 1891 endast 1840 1878 -
tillägg fr. 1891 1878 - 1940 - 1998 -
Årsstämplar

Från 1860 har man årsdaterat sitt porslin med en s.k Årsbokstav. Observera att dessa årsbokstäver förekommer endast där Wedgewoodstämpeln inte innehåller ordet "England". Här nedan kan du hitta den dateringen.

O P Q R S T U V W X
1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869
Y Z A B C D E F G H
1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879
I
1880

Från och med 1886 återkommer samma årsbokstäver, nu skall även ordet "England" finnas med i stämpeln.

O P Q R S T U V W X
1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895
Y Z A B C D E F G H
1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905
I
1906

Efter 1907 började man om med bokstavskombinationen, men man lade till en 3:a till årsbokstaven. Ex 3P = 1908. Efter 1924 ersattes 3.an med en 4:a. Efter 1930 slutade man med årsbokstäver, och skrev istället de två sista siffrorna i årtalet. Ex 42 = 1942.

 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012