Thomas Ackler 1960-
Tomas Ackler, skulptör och bildkonstnär född i Helsingborg 1960. I samma stad har han även sin verkstad, där tillverkar han främst unika föremål som t.ex. reliefer och skulpturer i stengods. Thomas har genomgått keramikutbildning i Helsingborg 1990, keramik och skulpturutbildning i Lidköping 1991-93, samt grafisk bildframställning hos Ole Larsen i Helsingborg. Han har deltagit vid utställningar på bl.a. Liljevalchs i Stockholm, Krapperups i Höganäs samt Vikingsbergs konstmuseum. Thomas föremål är signerade "Andersson" fram till 1994, därefter "Ackler".
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012