Agneta Spångberg 1956-
Agneta Spångberg f. 1956, utbildad vid Capellagården 1979-81, Pilchuck Glass School Seattle USA 1987 och Sun Valley Center for the Arts and Humanities Idaho USA 1981-86. Hon har egen verkstad i Stockholm där hon tillverkar bruks- och prydnasföremål i lergods, ibland mycket stora objekt. Hon har fått Sveriges Bildkonstnärsfond Stipendium, Bengt Juhlins stipendiefond, Estrid Ericsons Stiftelse Stipendium samt Fabrikör Eklunds stipendiefond.
Agneta har haft ett flertal separatutställningar i Sverige och USA samt deltagit i ett tjugotal samlingsutställningar i Sverige, Västindien, Frankrike, Estland och Korea. Offentliga uppdrag vid bl.a. Danderyds sjukhus Stockholm, Orstenens servicehus Uppsala, Telia Mobitel huvudentré Nacka Strand, Franklin Mint Los Angeles USA m.fl. Medlem i KIF och Blås & Knåda.
Hon signerar sina föremål "Agneta Spångberg".
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012