Aja Unonius 1901-1972
Elsa Aino Run "Aja" Unonius, keramiker och skulptör, född i Limhamn Sverige den 29 oktober 1901. Hon var dotter till konstnär Mårten Elias Unonius och Ellen Margareta Ljunggren. När fadern avled 1907 adopterades Aja av professor Per Henrik Sjöbring i Malmö. Med hans stöd reser Aja till Stockholm 1927 för studier på Konstfack. Under studietiden som varar fram till 1931, gör hon även ett kortare studiebesök i Paris. Under samma period skupterar hon en häst för St: Eriks Lervarufabriker och gör på beställning av en privatperson ett barnporträtt i brons. När studierna är avklarade 1931 reser Aja Unonius till Finland där hon får anställning som skulptris på Arabia Porslinsfabrik. Där skupterar hon djur och andra figuriner i chamottelera, ofta med humoristiska inslag.
Figur i form av en häst av Aja Unonius för St: Eriks Lervarufabriker. Bildkälla: Upplandsmuseet.
Vid sidan av sina uppdrag på Arabia arbetade hon i egen ateljé där hon bl.a. skapade barnporträtt och skulpturer i brons. 1936 reste hon tillbaka till Sverige för vidare utbildning hos Gabriel Burmeister vid Gabrielverken. Hon deltog också vid flertalet utställningar i Sverige detta år tillsammans med Burmeister och kollegan Elsie Wahlquist.
Ajas konst kunde bevittnas vid bl.a. Skånes Höstutställning 1932, Arabias utställning på Hultbergs Konsthandel i Stockholm 1933, Finlandsveckan i Stockholm 1936, i New York 1937 och Köpenhamn 1940. 
Bland hennes arbeten kan nämnas "Igelkott" i chamotte på Nationalmuseum i Stockholm samt skulpturen "Drucken Bacchus" på Millesgården Lidingö. Vid krigsutbrottet 1939 lämnar Aja sitt arbete på Arabia och återvänder till Sverige.
1946 är Aja tillbaka i Finland och samma år gifter hon sig med vice häradshövding och stadsfiskal Gustaf Wilhelm Unonius. Att både Aja och Gustaf hette Unonius redan innan de gifte sig har vållat viss huvudbry i efterforskningsarbetet, men något svar på just detta har inte gått att få fram. Det finns också uppgifter om att Aja någon gång skulle ha burit efternamnen "Gary" och "Hevonen", men det har inte gått att hitta något som styrker detta. Aja föddes Unonius, gifte sig Unonius och dog Unonius.
1952 är Aja bosatt i Helsingfors och där genomför hon också sin sista utställning av skulpturer och andra arbeten. Anledningen till att detta blir hennes sista utställning, är att hon något år tidigare drabbats av en svår sjukdom. Sjukdomen gör att hon inte längre kan fortsätta sin konstnärliga bana. Aja levde därefter ett stilla liv och avled i Helsingfors den 23 september 1972. Hennes make Gustaf Wilhelm Unonius dog i samma stad tre år tidigare, den 30 september 1969.
Ajas konst finns representerad på flera platser både i Sverige och Finland, bl.a. på Nationalmuseet i Helsingfors. Hennes föremål signerades "Aja" eller "Aino".
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012