Åke Holm 1900-1980 / Ernst "Atte" Holm 1902-1978

Åke Holm. Bildkälla: Kullabygdens Fotoarkiv

Karl Åke Holm, född i Höganäs den 11 september 1900, fick som 14-åring fast anställning hos Andersson & Johansson i Höganäs där han i huvudsak ägnade sig åt formning och målning av lergods. Åke stannade hos Andersson & Johansson i ett år, därefter börjar han arbeta vid Höganäsbolagets tegelbruk. 1916 får han plats på Höganäsbolagets kärlfabrik där han bl.a glaserade och dekorerade nytto- och hushållsgods under ledning av Edgar Böckman. 
Åke var mycket intresserad av den keramiska konsten och av den anledningen började han studera vid Höganäs Yrkesskola under ledning av Albin Hamberg, detta samtidigt som han arbetade vid Höganäsbolaget.
1926 lägger Höganäsbolaget ner sin kärlfabrik och för Åke blir detta ett vägval i sitt liv. Han kan välja att fortsätta arbeta vid Höganäsbolaget, då inom någon av de andra verksamheterna eller så startar han en egen keramikverkstad. 
Tillsammans med sin bror Ernst Kornelius "Atte" Holm, född i Höganäs den 17 januari 1902 och med fadern Karl Holm som tillskyndare, bygger Åke en keramikverkstad vid föräldrahemmet. 
Verkstaden som byggs 1928 får namnet Bröderna Holms Konstkeramik. En skylt med denna text fanns uppsatt på föräldrahemmets fasad utmed Sandflygsgatan 14. Den rostade av tidens tand och togs ner någon gång kring 1960. Den hade då spelat ut sin roll.

Atte Holm. 
Bildkälla: Kullabygdens Fotoarkiv
Ernst var utbildad drejare och kunnig i stuckatur, utbildningen hade han fått under de år han arbetat vid Höganäsbolaget och tillsammans tillverkade de allehanda bruks- och prydnadsföremål som exempelvis skålar, urnor och vaser, ofta med målad dekor. Åke var redan från början den stabila kraften, medan Atte hade lite svårare att finna sin plats. Han var nämligen samtidigt en driven violinist. 1933 går de skilda vägar, Åke fortsätter ensam i verkstaden medan Atte mer och mer fördjupar sin musikutövning.
1933 går de skilda vägar, Åke fortsätter ensam i verkstaden medan Atte mer och mer börjar ägna sig åt musik. 1961 blir ett nytt vägskäl för Atte då han etablerar sig i Östersund och där återupptar keramiktillverkningen. Där blev han mycket uppskattad, både som utövande keramiker och som lärare i keramisk teknik. Han fortsatte även med musiken och blev också en uppskattad Konsertmästare. 1972 återförenas bröderna i Höganäs och de tillverkar en liten serie av urnor och lampfötter i klassisk stil. Ernst drejade och Åke glaserade.
Föremål signerade "Br Holm Höganäs" är gjorda vid den gemensamma verkstaden 1928-33. Föremål som bär signaturerna Å Holm eller Atte Holm är gjorda av respektive broder efter 1933. Atte avled i Östersund den 4 februari 1978 och Åke i Höganäs den 13 juni 1980.
Angående signering och signaturer 1928 var det således naturligt att använda "Br. Holm Höganäs". När Atte valde annat spår fick Åke slopa Br. och det blev bara "Holm Höganäs". I takt med tiden blev Åke mer komfortabel med sin självständiga roll och ett Å tillkom, och det finns exempel på signaturen "Å Holm Höganäs" om så den är rätt sällsynt. Likaledes i takt med tiden blev Åkes namn allt mera etablerat och det fanns inte längre något skäl att använda Höganäs. Det fick bli omväxlande "Å Holm" eller "Åke Holm".
Anledningen till att Höganäs fanns med från början var att produktionen helt enkelt flyttades från kärlfabriken till Sandflygsgatan. Det finns identiska alster, t.ex. av Albin Hamberg, som är signerade "Höganäs" före 1928 och "Holm Höganäs" efter 1928. Åke och Atte ville väl helt enkelt föra en tradition vidare och få en bra start utifrån ett etablerat varumärke.
Stämpel och signaturer av Åke Holm och Atte Holm (längst t h)

           

Stort tack till Henry Svensson, syskonbarn till Åke och Atte, för tillägg och klargörande information.

 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012