Albert Svensson Kvidinge 1885-1952

Albert Svensson, född i Helsingborg den 23 augusti 1885, verksam som krukmakare perioden 1908-1952. Han började som lärling hos Albin Rosenqvist och fick därefter arbete hos Axel Elfstrand. 1907 gifte han sig med Anna Jönsson och året efter köper han Per Svenssons krukmakeri i Kvidinge. Där kommer han sedan att tillbringa resten av sitt liv. Albert tillverkade traditionella allmogeföremål som skålar, krukor, fat och bunkar, ofta i gulbränt lergods. Albert dör i Kvidinge 1952, Anna väljer då att flytta till Rönnåsen utanför Kvidinge. Hon avlider 1966. Albert signerade sina föremål "A.Sv" eller med hela namnet.
Exempel på signatur

 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012