Albin Hamberg 1875-1968

Albin Hamberg, målare, tecknare, lärare, skulptör och keramiker, född i Höganäs den 25 januari 1875. Han var sonson till fattigpojken Kristian Hamberg, kolhuggare vid dåvarande Höganäs Stenkolsverk och son till Kolhuggare Andreas Hamberg och Petronella Nilsson.
1895 reste han till Danmark för studier vid Kählers Lergodsfabrik och perioden 1897-1899 gick han en treårig utbildning på Tekniska skolan i Stockholm, därefter anställdes han som drejare och modellerare vid Höganäsbolaget. Hans produktion kom att präglas av hans intresse för levande modeller, speciellt grodor, men han gjorde även byster, stora vaser och urnor, skålar och andra föremål i utpräglad jugend.
År 1900 startade han en teknisk aftonskola i Höganäs, en skola som senare ombildades till Höganäs Yrkesskola. Där undervisade han själv i modellering och teckning under många år. Den 17 april 1909 gifte han sig med den föräldralösa flickan Ida Charlotta Andersson och 1914 slutade han sin anställning på Höganäs och öppnar egen keramikverkstad.
Hamberg tog senare initiativet till Hantverksföreningen och Höganäs Museum. Han både deltog och tog initiativ till flera utställningar i Sverige och utomlands, t.ex. Trädgårdsutställningen 1919 och Konst och Hantverksutställningen 1928. Albin lade ner sin egen verkstad 1959 och tre år senare avled hans hustru Ida. Albin själv avled i Höganäs den 15 december 1968. Hans konst finns bl.a. representerad vid Hallwyllska samlingarna i Stockholm. Han signerade sina föremål "AH" eller "A.Hamberg".
Troedsson Möbler och Hambergs hus på Storgatan 33 i Höganäs. Albin Hamberg i sin modelleringsverkstad kring 1910
Exempel på Albin Hambergs signaturer

     

Bildkälla: Höganäs och Kullabygdens bildarkiv

 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012