Alfred Thörne 1850-1916

Sven Alfred Thörne, konstnär född i Horn Östergötland den 24 april 1850, son till Sven Petter Thörne och Inga Catrina Nilsdotter, från 1891 gift med Matilda Josefina Wahlberg. Alfred fick sin utbildning på Konstakademin i Stockholm 1874-80 och erhöll den Kungliga Medaljen 1880. Från 1881 arbetade han som lärare på Konstakademin. Med hjälp av ett stipendium 1884 reste han till Frankrike, Tyskland, Belgien och Italien för att studera måleri. Från 1891 och några år framåt var han knuten till Röstrand där han ägnade sig åt porslinsmåleri.

Alfred Thörne har deltagit vid en rad utställningar, bl.a. på Konstakademin 1885 och 1887, Konst och Industriutställningen i Köpenhamn 1888, i Göteborg 1891, Världsutställningen i Chicago 1893 samt en rad andra nationella utställningar som avslutades med en minnesutställning i Stockholm 1916.
Alfred Thörnes konst finns representerad på Nationalmuseum, Nordiska Muséet och Konstakademien i Stockholm, dessutom i Linköpings, Norrköpings, Gävle och Sundsvalls Muséer. Alfred avled i Stockholm den 15 mars 1916. Hans alster signerades "Alfr. Thörne".
Exempel på signatur

 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012