Algot Erikson 1868-1937

Per Algot Erikson, porslinsmålare och keramiker, född i Stockholm den 14 mars 1868, var uppvuxen vid Rörstrand och senare gift med Maria Elvira (1867-1936). Algot studerade vid Tekniska Skolan under åren 1882-95, med uppehåll för åren 1890-93 och fick redan 1886 (under studietiden) anställning som tecknare, modellör och porslinsmålare på Rörstrandsfabriken. Efter sista året vid Tekniska Skolan 1895, reser han till Frankrike, Tyskland och Danmark för vidare studier. När han något år senare återkom till Sverige fortsatte han sitt arbete på Rörstrand.

1898 fick han bl.a. en beställning från svenska kronprinsessan att framställa en vas avsedd som gåva till den Italienska drottningen. Algot gjorde hela arbetet själv, från modellerandet till dekorationerna. Vasen gjordes i fältspat och blev 60 cm hög, underglasyrmålad med gula prästkragar mot grön botten. Utöver specialarbeten så arbetade han även med konstgods och servisdekorer. 1911 lämnar Algot Rörstrand för Lidköpings Porslinsfabrik. Där hade han i stort sett samma arbetsuppgifter som vid Rörstrand.
Efter en kort sejour till Gefle Porslinsfabrik skall han enligt vissa uppgifter ha hamnat på Karlskrona Porslinsfabrik. Där skall han ha arbetat under flera år innan han återvände till Stockholm. Dessa uppgifter har inte gått att bekräfta. 
1936 avlider hustrun Maria Elvira och 18 månader senare, den 8 augusti 1937 avlider även Algot. Hans föremål signerades "AE" tillsammans med fabriksstämpel. Hans konst finns representerad vid Nationalmuseum i Stockholm och Bergens museum i Norge.
Exempel på signatur

 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012