Allan Wallberg 1909-1974

Allan Fredrik Wallberg, skulptör, möbelsnickare och lärare, född i Överluleå den 15 november 1909, son till lokförare Karl Anton Wallberg och Anna Kristina Johnsson, från 1938 gift med textillärarinnan Maud Nan Brigitta Trädgårdh. Allan studerade vid Kiruna Praktiska Ungdomsskola 1924-28, möbelsnickeri hos Carl Malmsten i Stockholm under åren 1930-31, på Slöjdföreningens Skola i Göteborg 1935-37 samt vid Yrkespedagogiska Anstalten i Stockholm 1937 m.fl. Han har dessutom gjort studieresor i Frankrike och Norden, främst för att studera lappkonst.
Allan startade som möbelsnickare och kring 1930 började han också att arbeta som lärare. I mitten av 1940-talet övergick han mer och mer till skulptur och arbetade i gips, brons och marmor.
Han hade speciellt intresse för den lapska kulturen och har därför utfört flera monumentaluppdrag i bl.a. Kiruna. Han står även bakom fasadrelieferna "Skådespelare" vid Uppsala Stadsteater, "Noaks Ark" för Sköndals Folkhögskola i Stockholm, skulpturen "Same" i Gällivare m.fl. Han har även utfört reliefer på ett dokumentskåp i Hantverksföreningens hus i Älmhult.
Allan Wallberg har deltagit vid utställningar i Ötgöta Nation i Uppsala 1949, i Älmhult 1941-44, i Kiruna 1948, 1950 och 1961, på Konstföreningens Salonger i Stockholm 1951 och 1952, Lidingösalongerna 1957, 1961 och 1964 m.fl. Allan Wallberg avled på Lidingö den 14 juli 1974. Hans föremål signerades "Allan Wallberg".
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012