Kruk- och Kakelugnsmakare i Älvsborgs Län under 17- och 1800-talet

I Älvsborgs län har det under åren varit tämligen gott om kruk- och kakelugnsmakare och då inte bara inne i städerna. Före 1846 var det ju i städer och i köpingarna som det var tillåtet att bedriva bland annat kruk- och kakelugnsmakarverksamhet, med några få undantag. Dessa kruk- och kakelugnsmakare (mästare) som bedrev egen rörelse på landsbygden måste emellertid vara borgare i någon stad. Förutom dessa så hade även en del av de större gårdarna och säterierna tillstånd att bedriva sådan verksamhet på sina ägor.

Denna dokumentation finns endast som

Dokumentation: Bengt Hansén, Östersund © 2016  Kontakt: bengt@signaturer.se

 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012