Anna Eilert 1956-

Anna Ann-Marie Eilert, keramiker född den 8 augusti 1956, utbildad vid Västerås Konstskola 1974-76 samt på Konstfacks keramik- och glaslinje 1977-84. Hon startar egen verkstad i mitten av 1980-talet och finns sedan början av 1990-talet i Odensvi utanför Köping.

Anna Eilert arbetar med skulpturer och reliefer, mestadels i rakubränd lera. Hennes verk bygger ofta på geometriska, enkla och tydliga former samt upprepning med variation. Redan under Konstfackstiden inspirerades hon av förhistorisk keramik och arkeologi vilket också visar sig i hennes konst.
Vid utgrävningar i kvarteret Kleopatra Västerås 2005 hittades skärvor från Björn Grytgjutares 1600-talsverkstad. Anna har med inspiration av detta tillverkat repliker av hans grytor och använt skärvor från platsen till sina mosaikarbeten. Hon gör även krukor, skålar, skulpturer och väggdekorationer bl.a. med inslag av trollsländor och andra insekter.
Anna har gjort flera offentliga utsmyckningar, bl.a. en 34 meter lång utsmyckning på parkeringsplatsen Skoftesta utanför Köping och en golvdekor i Konserthuset i Västerås. Hon har deltagit vid utställningar i många svenska städer, dessutom i Korea, USA, Tyskland, Danmark och på Åland. Hon finns representerad på bl.a. Nationalmuseum, Västerås Konstmuseum, Statens Konstråd och Sundsvalls Museum. Hennes föremål signeras ”Anna Eilert”.

 

Exempel på signatur

 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012