Anna Palm 1881-1963

Anna Martina Palm, skulptris och målarinna, född i Arvika den 14 juli 1881, dotter till målarmästare Nils Gustaf Palm och Cajsa Andersdotter. Hon började med skulpturstudier för Christian Eriksson i Arvika under åren 1916 och 1918, därefter för Anders Bundgaard i Köpenhamn 1917 och på Académie De La Grande Chaumiere i Paris 1920. Under åren 1921-26 befann hon sig i Rom där hon gjorde flera porträttbyster, bl.a. av Benito Mussolini för vilken hon lovordades i Italiensk press. Förutom porträttbyster har Anna även gjort figurkompositioner, gravreliefer och statyetter. 
Anna har deltagit vid utställningar tillsammans med Sveriges Allmänna Konstförening och Föreningen Svenska Konstnärinnor, en av dem på Liljevalchs, de andra i Karlstad och Gävle. Hon finns representerad med porträttbyster på Gävle och Värmlands museer. Anna avled i Stockholm den 14 augusti 1963.

 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012