Annica Danielsson Almén 1954-
Annica Danielsson Almén är född 1954 och är utbildad på Glas- och keramiklinjen vid Konstfackskolan Stockholm 1980-1985, dessutom Religionskunskap vid Umeå universitet 1975 samt i Psykologi på Uppsala Universitet 1977.

Hon öppnade egen verkstad i Uppsala 1978 och 1989 flyttades verksamheten till Grytby, Örbyhus. 2008 flyttar hon tillbaka till Uppsala och har sin verkstad i Ekeby Bruk. Annica tillverkar drejade och gjutna bruksföremål i stengods som ex. kannor, krukor, muggar och skålar, dessutom dekorationskakel i keramik och skulpturala objekt i betong. 
Offentliga uppdrag i bl.a. i Trädgårdsstaden och Stiftelsens Hus i Uppsala, Vendels kyrka och Vendelgården i Örbyhus, samt i flera andra kommuner och i skolor.
Annica har tillverkat Nattvardskärl till Björklinge kyrka och Kyrkfönster i Örbyhus kyrka. Hon har deltagit i konstprojekt i både Sverige och Japan, haft utställningar i Breukelen, Holland 1993, Uppsala Konstmuseum 1993, Konstprojekt Å-resan, Uppsala 1994, Teatergalleriet, Uppsala 2000, Kaleido Uppsala 2001, 2003 och 2006, Linnéträdgården Uppsala 2006, Ogrästrädgården 2007 m.fl.
Hon har fått Uppsala Kommuns kulturstipendium 1991 samt ettårigt arbetsstipendium från Sveriges Bildkonstnärsfond 1994. Medlem i KIF - Föreningen Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare och Konsthantverkscentrum och UKK- Uppsala konstnärsklubb. Hon signerar sina objekt "Annica Danielsson", "Annica Da", "ADA", "Ada", "Annica D. Almén" eller "Annica Almén".
Exempel på föremål av Annica Danielsson Almén

Textunderlag och bilder: Annica Danielsson-Almén

 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012