Annie Wiberg 1907-1992

Annie Elisabeth Wiberg, skulptris och konstnärinna, föddes Karlsson i Tortuna socken Västmanland den 26 oktober 1907 och var dotter till lantbrukare Karl Henning Karlsson och Agnes Elisabeth Hedlund. Efternamnet Wiberg fick hon redan som ettåring 1908. Annie studerade vid Tekniska Skolan i Stockholm åren 1928-30, på Bror Hjorts och Nils Möllerbergs Skulpturskola 1932-33, Högre Konstindustriella Skolan 1935-38 med tekningslärarexamen och slutligen på Konsthögskolan 1940-45. Annie gjorde även några kortare studiebesök i Italien 1947 och 1948 innan hon öppnar sin egen ateljé i Stockholm.
Annie Wiberg som var starkt engagerad i sin konst och dessutom gjorde ett flertal högt uppskattade arbeten, bedömdes ändå ha ett "begränsat kunnande". Hennes arbeten bestod främst av naturalistiska figurer, porträtt och reliefer i terrakotta, gips och brons. Bland de mest kända kan nämnas ett porträtt av Stadsmissionens ledare J.W. Johnsson samt skulpturen "Arbetaren". Annie utförde även 9 reliefer för Stockholmshem under åren 1954-56, fem i brons och fyra i järn. Hon ägnade sig också åt att måla i pastell och teckna för dagspressen. 
Annies enda separatutställning ägde rum på Galleri Catharina i Stockholm 1957 och hennes deltagande vid samlingsutställningar var begränsat till Sveriges Allmänna Konstförenings Salonger 1944 och 1958 samt Stockholmssalongerna 1958 och 1959. Annie avled i Stockholm den 6 februari 1992. Hennes föremål signerades "Annie Wiberg".

Exempel på signaturer

  
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012