Annika Persson 1948-
Annika Persson f. 1948, utbildad vid Gerleborgsskolan Stockholm 1967-68 och Grafikskolan Forum i Malmö 1971-73. Hon öppnar egen Ateljé och verkstad i Östersund 1970 och från 1992 vid Härke Konstcentrum. Hon arbetar med bruks- och prydnadskeramik i lergods och bränner ofta skulpturala objekt i raku som exempelvis fåglar, djur och andra figurer. Hon har även varit grafisk konstnär under många år. Annika har fått Östersunds kulturstipendium, Statens resestipendium och Statens arbetsstipendium. Hon finns representerad vid Malmö, Sundsvalls, Västerås, Norrbottens och Jämtlands Museer, dessutom vid Nationalmuseum, Sveriges Riksdag och Statens konstråd. Hon är medlem i Drejeriet Östersund samt Härke Konstcentrum. Hennes föremål signeras "Annika Persson" eller "AP", ofta tillsammans med Östersund.
Exempel på signaturer av Annika Persson

       
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012