Anders Gustaf Andersson Arboga 1838 - 1912
Anders Gustav Andersson, krukmakare född i Arboga den 12 december 1838 och från 1865 gift med Anna Katarina Olsdotter född i Kärnbo 1842. Anders hade sitt kruk- och kakelugnsmakeri i det som kallades "Östra Quarteret Norr om ån" eller Norra Utmarken, Katrineberg 1 (idag Prästgatan 8 i Arboga). Hans huvudsakliga sysselsättning var att tillverka och sätta kakelugnar i Arboga med omnejd. För att dryga ut sin inkomst ägnade han sig också åt tillverkning av krukmakerigods som exempelvis pottor, krukor, fat, skålar, bunkar o.s.v. Fram till ca år 1900 hade han hjälp av lärlingen Fredrik Wilhelm Schnäll. Den exakta verksamhetstiden är okänd, men bör ligga kring 1870-1910. Godset stämplades "A.G.A. Arboga". Anders Gustaf Andersson var Arboga trogen i hela sitt liv. Han avlider på samma adress den 7 maj 1912 och hans hustru i Rodal utanför Arboga 1923.
Exempel på föremål och stämpel A.G.A. Arboga

Textunderlag: Thomas Åhl Arboga

 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012