Arbrå Kakelfabrik 1863 - 1929
Arbrå Kakelfabrik (även kallad Lundnäs Kakelfabrik), grundades i Lundnäs Arbrå 1863 av hemmansägare Jonas Olsson tillsammans med bröderna Per, Anders och Jonas Ersso. Fabriken var då den kanske nordligaste kakelfabriken i landet och på platsen fanns sedan tidigare Fessendals tegelbruk, grundat 1850. Inledningsvis tillverkades bara enkla ugnar och tegel till kunder i Arbrå och närliggande orter. 
Efter flytt till Arbrå Station 1902 utökades sortimentet till att även omfatta praktugnar och senare även öppna spisar med mosaikinläggningar, för de sistnämnda erhöll de stor uppskattning och pris i form av guldmedalj 1913. Vid flytten 1902 ägdes fabriken av Adolf Ungers Industriaktiebolag och för driften stod disponent Petrus August Hallström.
Adolf Unger
Bror Almqvist
1904 var fabriken till salu alt. till arrende. De hade då ca 30 arbetare anställda, bl.a. formgivare Bror Almqvist och några modellörer. Under en kort period på 1910-talet hade de även ett ombud i Stockholm, gross- och trävaruhandlare Fabian Fredell vid Östra Station.
1929 säljs fabriksbyggnaden till dåvarande Forsbro Yllefabrik och samtidigt upphör all tillverkning vid kakelfabriken. Totalt tillverkades ca 5.000 kakelugnar under fabrikens verksamhetstid.
Arbrå Kakelfabrik innan flytten till Arbrå Station Arbrå Kakelfabrik efter flytten till Arbrå Station
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012