Arvid Knöppel 1892-1970
Gustav Arvid Oskar Knöppel, skulptör, konstnär och skriftställare, född i Luleå den 25 april 1892, son till bryggeriägare J.A.C. Köppel och Marie Schultz von Berg, från 1918 gift med Vivianne Wahlin. Arvid studerade först för skulptören Carl Fagerberg vid Althins Målarskola, därefter vid Tekniska Skolan och Konsthögskolan 1914-17. Han erhöll den Hertigliga Medaljen 1917 och var stipendiat vid Akademien fram till 1919. Med statligt resestipendium kunde han under åren 1918-25 vistas i bl.a. Tyska Bayern och Italienska Settignano. 1944 bosatte han sig på sin gård i Värmlands Sälboda där han bl.a. inrättade ett reservat för Nordiska vilda djur.
Arvid blev mest känd som skulptör och tecknare. I lera formade han främst djur, det kunde vara allt från Björnar, Lokatter, Älgar, Rävar och Hjortar, till Kor, Hästar, Hundar och Katter. Hans skulpturer var från början dekorativa, men övergick sedan till att bli mer impressionistiska. Arvid har även utfört en del porträttskulpturer av mer eller mindre kända personer, samt kyrkliga arbeten bl.a. för Karlstads krematorium och för norra krematoriet i Stockholm. Arvid Knöppel har haft ett flertal separatutställningar, bl.a. i Stockholm 1917, München 1922, Liljevalchs 1924, De ungas salong i Stockholm 1940, Göteborg 1942, Norrköping 1943 samt i ett flertal andra Svenska och utländska städer, både vid separat- och samlingsutställningar. Arvid avled på sin gård i Värmlands Sälboda den 21 juni 1970.
Arvid Knöppel signerade sina föremål "A. Knöppel" eller bara "Knöppel".
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012