Arvika Kakelfabrik 1891-1929
År 1891 inleds planer på att grunda en kakelfabrik i Arvika. De tre initiativtagarna var skogsförvaltare Olof Gustaf Norbäck, född i Sunnemo den 15 september 1837, död i Arvika 1913, inspektor Karl Gustav Böttiger, född på Lovö i Stockholm den 3 juni 1855 samt banmästare Carl Gustaf Forsmark Magnusson, född 1869, död genom olyckshändelse i Göteborg 1901. Fabriken uppförs på Hultabacken i Arvikas utkant och från årsskiftet 1891-92 var tillverkningen i full gång. Verkmästare var Emil Johansson (1859-1923) som basade över ett tiotal kakelugnsarbetare.
Arvika Kakelfabrik uppförd på Magasinsgatan 15 efter branden 1903
År 1899 ombildas företaget till Aktiebolag. Förutom tidigare ägare Böttiger och Norbäck, ingår nu även verkmästare Emil Johansson, Herman L. Indebetou och den sedan tidigare anställde Karl Olsson i ledningen. Aktiekapitalet sätts till mellan 16 och 30.000 kr.
1903 drabbas fabriken av en brand där både byggnad, inventarier och varulager totalförstörs. Ägarna beslutar att så snart som möjligt låta uppföra en ny fabrik.
Den nya fabriken byggs på Magasinsgatan 15 och inom kort är verksamheten åter igång. 1911 gick Arvika från att vara en köping till att bli en stad och detta firades naturligtvis med pompa och ståt. I samband med detta evenemang anordnades också en stor utställning i staden, där deltog Kakelfabriken med en av sina större produkter, en kakelugnskamin. Den var till utseendet en helt vanlig kakelugn, men innehållet i ugnen bestod istället av en järnkamin.
Olof Gustaf Norbäck Karl Gustav Böttiger Emil Johansson Fritz Johansson Utställning Arvika Kakelfabriks monter
1913 avlider Olof Gustaf Norbäck och vid samma tid lämnar också Karl Gustav Böttiger fabriken. Ägandet övergår då till f.d. verkmästaren Emil Johansson och hans två söner Fritz och Arvid Johansson. Far & söner driver fabriken tillsammans fram till november 1923 då Emil Johansson vid skogsavräkning plötsligt faller till marken och avlider. Som dödsorsak anges hjärtslag. Därefter och fram till 1929 är det Fritz Johansson som ansvarar för driften. Arvika Kakelfabrik läggs ner 1929 och från 1933 användes byggnaderna av Pingströrelsen.
Vid fabriken arbetade som mest ca 40 personer och där tillverkades strax under 1000 kakelugnar/år. Fabrikens brännugnar var också populära bland traktens lokala krukmakare. Många av dem använde kakelfabrikens ugnar istället för att uppföra egna. Under åren 1913-18 brände t.ex. Hilma Persson Hjelm sina alster där. 
Axel Törner
Det finns några anställda vid kakelfabriken som bör nämnas, t.ex. glaseraren och senare verkmästaren Anders Gustaf Björkman, drejaren Johannes Andersson Wallin samt Oskar Andersson, Johan Wallin och Johan Höglin. 
Vid fabriken arbetade också den högt uppskattade dekoratören Axel Törner. Han föddes i Algutsboda den 1 oktober 1874 och dekorerade kakelplattor på frihand, utan mallar, detta till många människors beundran. Törner avled utfattig på ålderdomshemmet i Arvika den 5 juli 1943.
Arvika Kakelfabrik ur annan vinkel

 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012