Åsa Falkbert 1960-
Åsa Falkenbert f. 1960, utbildad vid Nyckelviksskolan 1986-87, Rönnowska skolan 1987, Virginska skolan 1990-91, Konstfack 1990 och 1995 samt vid Keramikskolan i Lidköping 2003. Egen ateljé i Stockholm tillsammans med flera andra keramiker där hon främst drejar bruksgods i tysk lergodslera. Det är skålar, fat, koppar, kannor och krukor m.m. Hennes inspiration finns i såväl äldre keramik som i dagens formvärld. Hon har haft flera separatutställningar i Skåne, Uppsala och Stockholm och finns representerad med offentliga arbeten och utsmyckningar vid Höganäs Keramik AB, Järfälla kulturförvaltning och Lindesbergs lasarett. Perioden 1992 till 2005 har hon arbetat på Keramikexperterna i Stockholms som säljare och rådgivare. Åsa är medlem i Kaolin, Öster om Ån och Konsthantverscentrum. Hennes föremål är signerade "ÅF".
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012