Astrid Ewerlöf 1876-1927

Astrid Ewerlöf, porslinsmålare och konstnär född i Stockholm den 8 november 1876, fick sin utbildning på Högre Konstindustriella Skolan i Stockholm med examen 1899, därefter anställd som porslinsmålare på Rörstrands Porslinsfabrik. Där målade hon vaser, skålar och askar o.s.v. De sista åren av sitt liv var hon sjuklig och levde tillsammans med sin yngre syster Alfhild Ewerlöf (1885-1967) på Drottningholmsvägen i Stockholm. Hon avled den 31 januari 1927, endast 51 år gammal. Föremålen från Rörstrand signerades "E" tillsammans med fabriksstämpeln.

Textkorrigering Markus Dimdal

 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012