August Chevet 1840-1897

August Chevet, konstnär och högt uppskattad porslinsmålare, föddes i Paris den 3 april 1840. Efter utbildning och några års verksamhet i Frankrike, väljer han att flytta till Sverige tillsammans med hustrun. Han anländer till Stockholm 1880 där han öppnar sin egen ateljé. Två år senare flyttar han till Göteborg där han på Kyrkogatan 3 öppnar ytterligare en ateljé. Allt tyder på att han tillsammans med anställda målarinnor drev de båda ateljéerna parallellt med varandra. 1883 anställs han, under Magnus Isaeus ledning, som porslinsmålare på Gustavsbergs Porslinsfabrik. Där stannade han i 8 år. Ateljéerna i Stockholm och Göteborg drevs dock vidare, trots anställningen på Gustavsberg.
I april månad 1884 förstörs Chevets Stockholmsverkstad tillika bostad i en allvarlig brand. Branden startade i hans torkugn i källaren och spred sig snabbt uppåt i huset. Där fanns även en pianofabrik, som likt Chevets ateljé gick upp i rök. Ateljén som kunde återställas på annan adress var försäkrad, men inte lösegendomen.
1891 lämnar Chevet Gustavsberg och återvänder till Göteborg. Samma år stänger han sin ateljé i Stockholm och börjar arbeta som lärare på Slöjdföreningens Skola. Där stannar han till sin död den 26 maj 1897. Eftersom läraryrket endast upptog 4 timmar i veckan, så kunde han fortsätta arbeta som porslinsmålare i sin Göteborgsateljé. Hur han signerade det han målade vid Gustavsberg eller i de egna ateljéerna har inte gått att hitta.
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012