Axel "AXA" Andersson 1890-1956

Axel Axa Andersson hade många strängar på sin lyra. Han föddes i Morup den 24 januari 1890 och var samhället trogen i nästan hela sitt liv. Han var son till smeden Anders Johansson och dennes hustru Augusta Severina Nilsson. Axel fick sin huvudsakliga utbildning vid Slöjdföreningen och Valand i Göteborg, men gjorde även en del studieresor till Norge, Danmark, Tyskland och Holland. Under studietiden på 1920-talet startar han ett krukmakeri i Västra Sönnarslöv söder om Klippan, men kort därefter drabbas han av sjukdom och väljer då att flytta tillbaka hem till Morup där han fortsätter sin verksamhet. Krukmakeriet i Västra Sönnarslöv säljs till Otto Hallsten d.ä. vilken fortsätter driften fram till mitten av 1930-talet då han överlåter verksamheten till sin son Knut Otto Hallsten.
Efter studierna som avslutades 1917, arbetade Axel Andersson under arkitekt Nils Einar Eriksson. Han utförde modeller och utsmyckningar för Göteborgs Konstmuseum och andra byggnader. Axel skrev även böcker och uppmärksammade kåserier i Aftontidningen. 1922 gifter han sig med Gerda Lovisa Bohman (f. Andersson i Kvidinge 1886, död i Morup 1968). Axel ägnade även en stor del av sin tid att göra skulpturer, ornament och Kristusfigurer till ett flertal kyrkor i landet. Han gjorde också en del utomhusdekorationer och fontäner. Denna verksamhet pågick fram till 1943.
Under 1920, 30 och 40-talet arbetade Axel också med keramik. Hans tillverkning bestod främst av bruks- och nyttoföremål, troll och andra figurer. Han har haft ett fåtal egna utställningar, bl.a i Falkenberg 1936 och 1946, samt deltagit vid ett flertal andra utställningar genom åren. Axas föremål i keramik signerades ”Axel Andersson” eller ”A. Andersson”, ofta tillsammans med årtal.
Vid 15-tiden på eftermiddagen den 12 januari 1956 hittas Axel AXA Andersson liggande livlös bredvid sin cykel på rixtvåan vid Kvarnagård i Morup. En förbipasserande bilist som hittade honom tillkallade ambulans vilken förde honom till Falkenbergs lassarett. Axa konstaterades avliden vid framkomsten och dödsorsaken bedömdes vara hjärnblödning eller hjärtattack. 
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012