Backa Stenkärlsfabrik Vedevåg 1901 - 1921
Jöns Petter (Peter) Örtberg, tegelslagare, murare och byggmästare, född i Sankt Ibbs församling på ön Ven i Öresund den 23 juni 1856. Han kom till Vedevåg kring 1880, då 25 år gammal. Han bosatte sig i Tunnbindartorp och fick sitt första arbete som tegelslagare vid Lillöns Tegelbruk. 1884 gifte han sig med Lovisa Leontina f. Nydén i Lindesberg 1855 och paret flyttade då till Backa. Tillsammans fick de sju barn, Märta, Elvira, Maria, Albin, Viktor, Tekla och Olga.

Jöns Petter (Peter) Örtberg 1856-1904

I mars 1901 grundar J.P. Örtberg Backa Stenkärlsfabrik i Vedevåg, Lindesbergs kommun, en tvåvåningsbyggnad utrustad med två brännugnar och med tillgång till lera vid sjön Vågnarens strand. Vid fabriken tillverkades främst bruksföremål i lera som t.ex. syltkrukor, durkslag, fat och blomkrukor. Fabrikens existens påkallades främst genom annonser i lokalpressen under åren 1901-1905.
Bland de anställda hittas förman Stenberg, i övrigt handlade arbetsstyrkan främst om kringvandrande gesäller. De kom på somrarna, stannade några månader mot mat och husrum hos Örtbergs och vandrade sedan vidare. Många av dem satte sin egen prägel på det som tillverkades vid fabriken.
Redan 1890 hade Örtberg deltagit i byggandet av en skola i Högstaboda tillsammans med snickaren Karl Velander från Gusselby och 1893 deltog han i bildandet av Nya Tidningsbolaget i Lindesberg. Han hade också stor del i byggandet av ett pensionat på orten.
Lovisa Leontina avled i barnsäng den 13/1 1898. Fem år senare, i december 1903, annonserades lysning till äktenskap mellan J.P. Örtberg och Lovisa Leontinas syster Hedda Nydén. De gifte sig i slutet av februari 1904, några dagar senare den 4 mars, avled Jöns Petter Örtberg. Han var då endast 47 år gammal. 
Annons publicerad av Wihlborg 1904, strax efter Örtbergs död.
Efter Jöns Petter Örtbergs frånfälle 1904 drevs verksamheten vid Backa Stenkärlsfabrikvidare av den kringvandrande gesällen Walfrid Wihlborg. Hans tid vid fabriken blev dock kort, redan 1905 flyttade han, hustru och nyfött barn till Torshälla. Där kom han förmodligen att arbeta för Torshälla Stenkärlsfabrik. 
Wihlborg föddes i Ronneby 1873 och vandrade runt som krukmakaregesäll i hela 23 år. Hans vandring avslutades på Steninge Lervarufabrik 1917. Wahlfrid Johansson Wihlborg som var hans fullständiga namn, avled på ålderdomshemmet i Märsta den 4 juni 1976, han var då 103 år gammal.
Efter Wihlborgs tid vid Backa Stenkärlsfabrik påstås att fabrikens förman, Stenberg, övertagit veksamheten. Det skall också ha varit Stenberg som ägde fabriken när den slukades i en brand 1921. Detta år, 1921, ägnade man sig åt stubbsprängning i närheten av fabriken vilket startade en stor gräsbrand. Gräsbranden nådde snart fram till fabriksbyggnaden som totalförstördes i lågorna. Därmed var historien om Backa Stenkärlsfabrik till ända. Fabriken kan också ha bytt namn under årens lopp då den i folkmun gick under namnet "Lerkärlsfabriken". En hänvisning som används ännu idag. 

Familjen Örtberg tillsammans med förman Stenberg. Stenberg längst till vänster.

Durkslag tillverkat vid fabriken Annons publicerad i Bergslagsbladet 1902

Branden vid Backa Stenkärlsfabrik 1921

Herman Eriksson tog samtliga bilder som visar släckningsarbetet efter branden 1921

Stort tack till Hans S. Eriksson i Vedevåg för textunderlag och bilder till detta dokument.

 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012