Barbro Wahlqvist 1947-

Barbro Wahlqvist f. 1947 grundar BaWa Keramik i Iggesund 1993. Hon sysslar främst med keramik och tillverkar skulpturella föremål i  stengods som ex. figuriner och reliefer. Hon sysslar även med glas, måleri och textil men då i mindre omfattning, dessutom import och export av hemslöjd och auktionsgods. Hon har utbildningsverksamhet och ordnar utställningar mässor. Hon signerar sina alster "BaWa".
Exempel på föremål av Barbro Wahlqvist

 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012