Berit Ternell 1929-

Berit Torborg Irene Ternell, keramiker och formgivare, född i Göteborg den 26 maj 1929, dotter till direktör Julius Ternell och Alice Margareta Larsson. Berit startar sin karriär med en lärlingskurs på Stenebyskolan 1943, därefter textilstudier på Slöjdföreningens Skola i Göteborg 1945-48 och keramikstudier på samma skola 1948-50. Efter studierna fick hon praktikplats som dekormålare hos Ingrid Atterberg och Mari Simmulson på Upsala Ekebys keramikateljé, där stannar hon i ett år.

Från 1951 och under resten av 50-talet, pendlar Berit mellan Bo Fajans i Gävle och T.G. Potteries i Burton England, där hon f.ö. designade ugnsformar. Berit deltar vid Artium Exposés utställning i Göteborg 1952 (för Bo Fajans) och tilldrar sig där stor uppmärksamhet för sin formgivning. Vid Bo Fajans designade Berit serviserna Page och Pumpa. Under samma period gör hon också en del arbeten för Rejmyre Glasbruk och Rörstrands Porslinsfabrik. 
1957 erbjuds hon en egen ateljé på Gefle Porslinsfabrik som då ägdes av Upsala Ekeby, där stannar hon sedan i 14 år. Hon var f.ö den enda fast anställda formgivaren på Gefle Porslinsfabrik vid denna tid. I Gävle gjorde hon bl.a. servisen Kosmos, vaserna Trio och Reaktor, samt en del figurer för Upsala Ekeby.

Under 1950 och 60-talet deltog Berit vid flera utställningar både för Gefle Porslinsfabrik och Upsala Ekeby, bl.a. på Gävle Museum 1956, på "Form i centrum" och "Form Fantasi" i Stockholm 1958 och 1964, i Gävle, Sandviken och Hudiksvall 1962, -63 och -64, samt i Faenza Italien 1964-65. 
1971 lämnar Berit Gävle och flyttar till Göteborg, där arbetar hon sedan som lärare på HDK fram till pensionen 1994. Hon har mottagit en del stipendier genom åren, bl.a. från Anna-Lisa Thomsons stiftelse och 1967 erhöll hon Gulden Vorm i Utrecht för sin serie Kosmos. Berit Ternells föremål är stämplade "BT", "Ternell" eller ibland "TE".
              
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012