Bernhard Schulz 1918-1987

Paul Bernhard Sculz, skulptör, målare och formgivare, född i Tyska Marienburg den 14 juli 1918, son till Bernhard Sculz d.ä. och Maria Exnowski, från 1959 gift med Elisabet Maria Koespell.
Bernhard började sin konstnärliga bana som guldsmed och gravör. Han fick sin utbildning hos Berlinkonstnären Georg Jung under åren 1946-47, därefter vid konstfackskolan i Flensburg 1947-51. Han studerade också skulptur hos bildhuggare Sigfrid Peschke under åren 1951-53, detta samtidigt som han drev sin egen ateljé i Flensburg.
Efter studieresor till bl.a. Österrike, Holland, Belgien och Frankrike, flyttade Bernhard till Sverige där han 1954 fick arbete som formgivare vid Alingsås Keramik. Han arbetade i huvudsak med skulptur, figurgrupper, reliefer och porträtt i sten, brons, trä, terrakotta och gips. Hans tid vid Alingsås Keramik blir inte speciellt långvarig. Han återfinns senare anställd som ritare vid SAAB i Trollhättan.

Bernhard Schulz har deltagit vid utställningar i bl.a. Flensburg, Alingsås, Trollhättan, Lysekil och Göteborg. Han avled i Sjuntorp den 28 december 1987. Ingen känd signatur.

 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012