Bernt Törner 1943- 
Bernt Törner f. 1943, utbildad vid Anders Beckmans skola för reklam och grafisk formgivning 1960-63, därefter anställd i sju år vid Bonniers Förlag som illustratör. 1972 flyttade han till Småland och gick utbildning i keramik på Capellagården 1975-76. Därefter har han mest arbetat i keramik, även om tecknandet och målandet hela tiden finns i bakgrunden. 1987 flyttade han till Ankarsrum utanför Västervik och nu återfinns han i Nässjö. Bernt arbetar med skulptur och fri keramik, med havet och den Minoiska kulturen som inspiration. Han har haft ett femtontal separatutställningar på olika konsthallar, muséer och gallerier samt deltagit i ett trettiotal samlingsutställningar. Han är medlem i konsthantverksgruppen Skånekraft och signerar sina föremål "BT".
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012