A.R. Björnbergs Kakelfabrik / Trollhättans Kakelugns- och Lerkärlsfabrik AB 1873 - 1928
Axel Rudolf Björnberg, kakelugnsfabrikör född i Lekåsa den 24 jan 1848, gift med Kristina Eriksdotter. Axel flyttar från Stora Mellby till Skrälleberg Trollhättan 1872, där han året efter startar tillverkning av lerkärl i mindre skala. Till sin hjälp hade han vännen F.L. Rosengren som blev Björnberg trogen under hela den totala verksamhetstiden. 1877 hade verkstaden byggts ut och nu arbetade totalt 5 personer i verksamheten.
Under 1880-talets början hade de styrande i staden fattat ett beslut om att centralisera samhället. Detta leder till att dåvarande ägare till fabriksbyggnaden, Kanalverkets chef Kapten Schwan, säger upp kontraktet med Björnberg. Denne anmodas istället att uppföra en ny kakelfabrik i centrala Trollhättan. 1883 köper Björnberg ett trähus på Kungsgatan 10 av Leonard Pettersson, John Svensson och Smeden Schinkler, ditt flyttar han sin verkstad och återupptar driften. Efter flytten startar också tillverkningen av kakelugnar.
Omslag till priskurant
Straxt efter midnatt söndagen den 30 november 1890 väcktes Trollhättans innevånare av brandvagnarnas ilskna tutande då de for genom staden. Nyfikna åskådare kunde se ett rött flammande sken lysa upp natthimlen då fabrikör A.R. Björnbergs Kakelugnsfabrik stod i ljusan låga. Totalt anlände 6 brandfordon till platsen med erforderlig utrustning. 
Ingenjör John Setterberg och verkmästare A. Haglund kom först till platsen och utsåg sig själva till befäl över brandpersonalen. Vattenbristen var stor på platsen och Brandchef A. Wilhelm Ericsson såg till att det langades vatten från alla tillgängliga källor, en närbelägen brunn, en damm samt från den intilliggande kanalen Djupebeck. 
Först klockan 5 på morgonen var elden under kontroll och även om Björnbergs fabrik inte helt jämnades med marken, så var skadorna ändå omfattande. Hela hans lager av färdiga kakelugnar gick upp i rök. Ett mycket vackert boningshus i trä vid sidan av fabriken räddades, mycket på grund av att det inte var sammanbyggt med fabriken. Värre gick det för huset vid andra gaveln, det var sammanbyggt med fabriken och totalförstördes vid branden. I huset bodde ingenjör C.O. Korsgren samt Polisman Per Larsson. Även om de hann bära ut en del så gick det mesta av deras bohag upp i rök. 
I maj 1891 var fabriken uppbyggd igen och tillverkningen kunde återupptas. Fabriken var nu större än tidigare och fick helt ny maskinpark, nya modeller på kakelugnar togs också fram. De kakelugnar som klarat sig undan branden realiserades ut billigt tillsammans med alla de lerkärl som fanns kvar. 
1897 byggs en helt ny fabrik i 4 våningar och bolaget ombildas samtidigt till Trollhättans Kakelugns- och Lerkärlsfabrik AB med ett aktiekapital på 75.000 kr. Som aktieägare i det nya bolaget finns förutom Björnberg själv, även de anställda och kompanjonen David R. Söderström. Söderström, som då ägde Norska Lerkärlsbutiken i Göteborg, fick posten som VD för det nya bolaget. År 1898 tillverkades ca 1200 kakelugnar och ca 20.000 spiskakel, samtidigt återupptogs tillverkningen av lerkärl av vilka en del såldes genom Söderströms butik i Göteborg.
Annons från Björnbergs Kakelfabrik 1885
Driften är återupptagen efter branden 1890
Fabriken gick bra fram till 1910 då värmeledningarna började installeras i staden. Tillverkningstakten drogs ner och de började bygga om en del av fabriken till bostäder.

Bolaget upplöstes 1913, därefter drevs fabriken av Axel Rudolf Björnbergs son Elmer. 1917 drogs verksamheten ner ytterligare och ännu en del av fabriken blev till bostäder. 

Grundaren Axel Rudolf Björnberg dör i Trollhättan 12 feb 1918 och exakt tio år senare 1928, avlider Elmer Björnberg. Därmed är fabrikens historia är till ända.

Hos Björnberg tillverkades förutom Kakelugnar också lerkär efter s.k. Norska och Engelska metoder. De saluförde också begagnade ugnar. Personer som arbetade vid fabriken var förutom grundaren Axel Rudolf Björnberg, Elmer Björnberg, F.L. Rosengren, Karl Eriksson, Svante J. Hedenmark, Karl Brink, A.E. Samuelsson, F.A. Andersson, V. Björkander, verkmästare J.E. Spetsberg, August Karlsson, J.A. Magnusson och J. Andersson.
FOTNOT: Samtidigt som Axel Rudolf Björnberg drev sin kakelfabrik i Trollhättan, drev han också Holmens Tegelbruk i Gerdhems Socken tillsammans med Johan Axel Svensson. Erik Fredrik Björnberg ägde och drev Kakelfabriken Lugnet i Tidaholm tillsammans med Karl Axel Björnberg.  
Se också Josefine Björnberg och Björnbergs Lervarufabrik i Hässelby
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012