Blekinge Keramik 1975-2005

Astrid Nordgren f. 1939, autodidakt keramiker. Hon sökte till Nyckelviksskolan och blev antagen, studierna pågick perioden 1960-61 och var startskottet för hennes keramikintresse. Här nedan hennes egen berättelse om hur det startade:
"Där fick jag se vår lärare, Fred Forslund, forma lera på en drejskiva. Drejskivan blev vid första ögonkastet föremål för min kärlek och min tanke var: Drejning måste jag få lära mig! Under keramiklektionerna satt jag, om tillfälle gavs, mest vid drejskivan men även andra teknikers sätt att forma leran intresserade mig. Några år senare, närmre bestämt 1975, skaffade jag en drejskiva och ganska snart därefter en brännugn. Min dröm hade förverkligats! Jag provade att dreja i många olika leror och fick uppleva att envishet, energi, tålamod och en viss fallenhet för uppgiften bör finnas med i bagaget. Här, som i allt annat, möter man med- och motgång men när man börjar kunna styra leran dit man vill upplever man en tjusning över att vara herre över den.
Leran låter sig nådigt formas och är ett underbart material att arbeta med". Under senare år började jag även kavla och modellera och skapade på så vis nya möjligheter till variation i form och föremål. Endast man själv sätter gränser för vad som går att göra i lera". 
1975 startar hon "Astrid Nordgren Keramik" i Nogersund utanför Sölvesborg. Keramikverkstaden byter namn till "Blekinge Keramik" 1979 och verksamheten pågår sedan till 2005. Från början tillverkades brukskeramik, lampfötter, krukor och skomakarlampor, senare ägnade hon sig mest åt att kavla och modellera sina föremål.
Astrid har haft flera utställningar, bl.a. Susekullen Olofström, Mor Oliviagården och Massmanska kvarnen i Ronneby, Längan Olofström, Konsthallen Karlshamn, Båtsmanskasernen Karlskrona, Biblioteket, Skånska banken, Föreningsbanken och Konsthallen i Sölvesborg. 
Hennes föremål signerades alltid med "Astrid Nordgren" samt "Nogersund", "Handdrejad" och årtal.
Exempel på stämpel och föremål från Blekinge Keramik

Textunderlag och bilder: Astrid Nordgren

 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012