Bo Borgström 1929-2015
Bo Hugo Roland Borgström, keramiker och glaskonstnär född i Stockholm den 4 december 1929, utbildad vid Konstfack i Stockholm perioden 1947-51, därefter egen verkstad "Svensk Form" i Viggbyholm utanför Täby perioden 1955-61.
1961 anställs han som konstnärlig ledare vid Åseda Glasbruk och stannade där under många år. Verkstaden i Viggbyholm drevs då av hustrun under en kortare period. Bo har också arbetat åt finska Iittala där han bl.a. designade whiskeyglas. Efter avslutad karriär flyttade Bo till Smygehamn utanför Trelleborg. Han avled i Moheda den 15 oktober 2015. Föremålen signerades med etikett "bo borgström".
Exempel på signering och etikett

  
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012