Bodane Kakelugns- och Lerkärlsfabrik 1829 - 1875

Johan Berger föddes i Västergötland den 24 december 1787 och var son till kronofogde Per Gustaf Berger. Johan arbetade som stadskassör i Strömstad fram till 1820 då han förordnades att förestå kronofogdetjänsten i samma stad. Han gifte sig med superkarjörsdotter* Maria Augusta Åhman f. 1794 och tillsammans fick de fyra barn, Wilhelm, Ernst Leonard, Emilia Maria Sofia samt Britta Julia Konstantina. Familjen flyttade från Stömstad till Rådane Ödeborg och strax därefter till Bodane i Dalsland där Johan erbjöds tjänsten som kronofogde.

1829 tar Johan över en kakelugns- och lerkärlsfabrik i Sundahls Härad, Västra Bodane i Frändefors socken. Fastigheten bestod av 82 tunnland åkermark, 70 tunnland äng, 300 tunland skogsmark, en kål- och potatishage samt fabrikens ler- och sandtäkter. Där fanns också ett bostadshus, en gammal fabriksbyggnad med brännugn, ett fristående bostadshus där fem anställda arbetare huserade, en ladugårdsbyggnad, ett mindre tegelbruk, tre torp  samt en större oinredd fabriksbyggnad som kunde inredas och användas till större produktion om så önskades.
Änkan Maria Augusta Berger bjuder ut fabriken till arrende 1835
Tillverkningen var mycket blygsam under hela fabrikens livslängd och kan knappast kallas fabriksmässig. De få anställda producerade bara något tiotal kakelugnar per år och till detta lades några hundratal lerkärl.

Vid sidan av sitt arbete som kronofogde och fabriksägare, omnämns Johan Berger som en skicklig ämbetsman med god insikt i mekanik. Han uppfann t.ex. en spinnmaskin för vilken han också erhöll patent.

När kronofogde Berger avlider 1835, bjuder änkefru M. Berger ut kakelfabriken till arrende. Intresset visade sig dock svalt och inte förrän 12 år senare kunde en ny ägare tillträda, det var brukspatron C. Sandahl. Arbetsstyrkan under Sandahl uppgick endast till 4 personer och under vissa perioder stod tillverkningen helt stilla.

Under åren 1858 till 1862 ägdes fabriken av Bruksförvaltare Albert Torsell som 1862 sålde hela egendomen med tillhörande tegelbruk, Kakel- och Lerkärlsfabrik på auktion. Köpare blev Johannes Olsson som utarrenderade fabriken till kakelugnsmakargesäll Magnus Fagerström.

Under Fagerströms period var tillverkningen precis lika blygsam som under kronofogde Bergers period. Verksamheten vid Bodane Kakelugns- och Lerkärlsfabrik lades ner i mitten av 1870-talet. Fagerström avled 1879.
* Superkarjör är en person av hög rang som medföljer fartyg för att köpa in, sälja och bevaka lastägarens intressen.
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012