Boo Liifw 1937-
Boo Liifw f. 1937, keramiker och skulptör, utbildad vid Georg Fectos skola för bildande konst i Stockholm samt vid Regurant keramikfabrik i Barcelona 1965-66. Därefter driver han en egen Ateljé i Barcelona fram till 1970. Perioden 1971-74 driver han en Ateljé i Stockholm och 1984 startar han "Studio Boo Liifw". Hans tillverkning består skulpturer i gips eller vit lera, samt av interiöra och exteriöra utsmyckningar i stengods, keramik och betong och han arbetar även med skulptur och bruksföremål. Han har haft utställningar i Barcelona, på Gotland, Stockholm och Göteborg och är medlem i KIF. Hans föremål signeras med "Studio Boo Liifw" eller "booLiifw"
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012