Borås Kakelfabrik 1882 - ca 1925

Sven Johan Gustafsson, kakel- och lergodsfabrikör, ledamot av Fattigvårdsstyrelen samt styrelseledamot i Borås Folkbank, föddes i Götene den 29 juli 1845. Han kom till Borås 1877, då nygift med Anna Charlotta f. Gustafsdotter (1849-1932). 1882 grundade han Borås Kakelfabrik vilken namnändrades till Borås Kakel- och Lerkärlsfabrik 1890. Till sin hjälp hade han brodern och verkmästaren Arvid Gustafsson d. 1908. Fabriken växte så småningom till att bli en av de större producenterna av kakelugnar i mellersta Sverige och i början av 1900-talet producerade de 15 anställda ca 700 kakelugnar och 3000 spiskakel årligen. 

Sven Johan Gustafsson avled i Nordslätt strax utanför Borås den 17 november 1918, därefter och fram till ca 1925 drevs fabriken av Sven Johans son Gustaf Ture Gustafsson (1882-1958). Under sonens verksamhetstid sjönk antalet anställda till ca 10 personer och några år senare kring 1925, lades tillverkningen ner.
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012