Elsi Bourelius 1909-2001
Elsie Margareta Bourelius, född Wahlquist i Kalmar den 8 april 1909, dotter till sjömanshusombudsmannen C.O. Wahlquist och Hillevi Carlström. Utbildad vid Konstfackskolan i Stockholm perioden 1929-1934, dessutom studier i Berlin under 1936. Hon praktiserade därefter vid Steninge Keramik och Gabrielverken innan hon 1937 öppnar egen verkstad i Gamla Stan Stockholm. Samma år 1937, gifter hon sig också med Kewe Bourelius från Stora Tuna i Dalarna och några år senare flyttar de till Tullinge. Där fortsätter hon verksamheten fram till 1949 då familjen väljer att flytta till Skåne.

I den egna verkstaden i Gårdarp Löberöd tillverkade hon både bruks- och prydnadsföremål, det kunde vara figurer, muggar, ljuslyktor, vaser, lergökar, fat med ordspråk o.s.v, dessutom designade hon flera föremål för Jie Gantofta, bl.a. den mycket kända Blomsterflickan. Det förekommer ibland påståenden om att Elsi även skulle ha haft något samarbete med Ystad Keramik, men dessa påståenden är fel. Dottern Margareta föds 1942 och från mitten av 1960-talet fram till ca 1980 delar mor och dotter verkstad i Gårdarp.
I augusti 1980 avlider maken Karl och 21 år senare den 26 maj 2001 avlider också Elsi. Hennes föremål är signerade "elsi" eller senare med hela namnet "Elsi Bourelius". Föremål gjorda tillsammans med Margareta kan ibland vara signerade "Elsi Marga".
      

Margareta Bourelius 1942-
Margareta Bourelius Karlsdotter är född 1942 och dotter till Elsi. Hon utbildade sig dels i Elsis verkstad samt vid Statliga Verkstadsskolan för keramik i Höhr Grenzhausen, Tyskland 1963-65. Dessutom gick hon i praktik hos G. Eriksen i Danmark och E. Kumpman i Tyskland. Hon har även gått Svenska Slöjdföreningens kurs "Formverkstad". I mitten av 1960-talet startar hon egen tillverkning och arbetar därefter gemensamt med Elsi i verkstaden under många år. 1980 registrerar hon företagsnamnet "Bourelius Keramik" och när Elsi slutar övertar Margareta verkstaden själv.
Hennes produktion består främst av skulpterade prydnadsföremål som exempelvis figurer i praktfulla kläder, hästar, fåglar, katter, fontäner och fat, de flesta unika. Hon har fått Höörs Kulturstipendium, gjort offentliga utsmyckningar och haft egna utställningar i USA samt på många platser i Sverige. Hennes föremål är signerade "Marga Bourelius", "Marga" och/eller med etikett. Föremål gjorda i den gemensamma verkstaden kan bära signatur "Elsi Marga".

Tidig "Munk" av Elsi Bourelius, en uppskattad examensgåva till elev från klasskamrater. Munken är inköpt i Malmö, Lund eller Köpenhamn kring 1950 och flyttade tillsammans med sin ägarinna till USA 1959. Foto: Ann Moser, Huston Texas USA.

Signaturer och stämplar

Elsi Bourelius Elsi Bourelius för Jie Gantofta Elsi Bourelius Margareta Bourelius
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012