Eugéne Bourénery (Bourrenery / Bonnerue / Bouronery) 1834 - ca 1900
Om Fransmannen Alphonse (Alfons) Eugéne Bourénery finns få uppgifter. Att hans efternamn stavas på olika sätt beror på var man tittar. I litteraturen heter han Bourrenery eller Bonnerue, i Stockholms adresskalender 1882 heter han Bourénery och i en del tidningsartiklar Bouronery.
Eugéne föddes i Paris 1834 och kom till Rörstrand 1870. Där arbetade han både som porslinsmålare och lärare i porslinsmålning. En av hans elever var Anna Pettersson, verksam som porslinsmålare på Rörstrand fram till 1912 då hon själv öppnade ett porslinsmåleri i Stockholm. Under sin period vid Rörstrand bodde Eugéne i kvarteret "Röda Berget" i Adolf Fredriks församling. Han var anställd på fabriken under åren 1870-82. Därefter lämnar han Sverige och återvänder hem till Frankrike. Ingen känd signatur.
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012