Carl Arne Breger 1923-2009
Carl Arne Breger, formgivare och industridesigner, född i Trelleborg den 29 augusti 1923, utbildad på Konstfack i Stockholm perioden 1943-48 och från 1948 gift med kurskamraten Birgit "Bibbi" Margareta. Carl Arne arbetade som mönsterritare på Gustavsbergs Porslinsfabrik 1953 men övergick till design av plastföremål m.m. efter en kortare period.

1957 lämnade Carl Arne Gustavsberg och under de två följande åren arbetade han för Bernadotte & Bjørn Industridesign AB. 1959 startade han egen verksamhet i Malmö "Breger Design". Där formgav han mängder av minnesvärda föremål, bl.a. glassförpackningen "BigPack", margarinförpackningen till "Flora", telefonen "Diavox", TV kannan "Signatur" och den välkända vattenkannan i tre färger. Carl Arne ägnade sig även åt måleri och emaljmålning. Han avled i Malmö Malmö den 15 januari 2009. Föremålen är signerade "C.A. Breger".
Bibbi Breger 1927-2014
Birgit "Bibbi" Margareta Rösell, mönsterritare född i Fagersta den 31 mars 1927. Utbildad på Konstfack textillinjen under 1940-talet där hon också träffade Carl Arne Breger med vilken hon gifte sig 1948. Det var också med Carl Arnes hjälp Bibbi fick anställning på Gustavsberg 1953.
Där arbetade hon som mönstertecknare fram till 1957 och står bakom en hel rad välbekanta servisdekorer, bl.a. Brando, Dinett, Grill, Fauna, Karneval, Konfetti, Lotus, Metro, Oktav, Pom, Prisma, Servus, Spätta, Star, Tiara och Trikolor. För att skapa nya mönster gick hon ofta ut på lagret för att hämta utsorterat porslin med smådefekter som hon kunde öva på.
Precis som sin make lämnade Bibbi Gustavsberg 1957 och övergick till den gemensamma firman Breger Design AB i Malmö. Där designade hon bl.a. tapeter och textilmönster. De Gustavsbergsföremål som Bibbi ritade mönster till, bär endast fabriksstämpel. Hon avled i Malmö den 26 juni 2014.
Exempel på signatur Carl Arne Breger

 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012