Bror Marklund 1907-1977

Bror Hjalmar Marklund, skulptör och tecknare, född i Husum Västernorrland den 3 december 1907, son till bagaren Hjalmar Marklund och Beda Larsson. Han var gift två gånger, först från 1935 med Margit Eleonora Forsberg och från 1946 med skådespelerskan Gun Robertson.
Bror som tidigt blev föräldralös, skickades redan som ung pojke till Boden där han sattes i snickarlära. Efter snickarutbildningen i Boden reste han till Stockholm och fick snart arbete som ornamentbildhuggare vid en snickarfirma. Hans stora begåvning gav honom plats på Konsthögskolan där han var elev åren 1928-34 och där han dessutom erhöll flera utnämningar, medaljer och stipendier.
1935 reste Bror till Frankrike, Tyskland och Italien för fortsatta studier, först i Paris på Maison Watteau, därefter vid Académie Collarossi. Efter sin hemkomst har han gjort ett antal statyer, statygrupper, reliefer och monument.

Bland hans arbeten kan nämnas fontänen "Badande ungdom" för stora torget i Varberg 1937, Thalian för Malmö Stadsteater 1944, "Flyktingmonumentet" vid Öresund 1947 och "Hon kommer från Möller" för Kanslihuset i Stockholm 1947. Bror Marklund har haft separatutställningar i Rom, Stockholm, Göteborg, Båstad och Lund m.fl. Han har även deltagit vid samlingsutställningar anordnade av Nordiska Konstförbundet, Sveriges Allmänna Konstförening och Riksförbundet för bildande av konst. Han avled i Johanneshov den 18 juli 1977, endast tre månader efter skilsmässan från Gun Robertson.

 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012