Carin Nilsson 1884-1973

Carin Nilsson, skulptris född i Styra Östergötland den 13 september 1884, dotter till inspektör Sigfrid Nilsson och Hanna Seidlitz. 1913 flyttade familjen till en stor villa i Linköping, "Villa Lugnet" som den kallades och samma år började Carin att arbeta som sjuksköterska. Carin visade tidigt intresse för konst och gick först på några teckningskurser i Linköping. 1922 tog hon tjänstledigt för två års konststudier i New York och när återvänder 1925 slutar hon sitt arbete som sjuksköterska och flyttar till Stockholm. I Stockholm fortsätter hon sina studier, först vid Larssons Konstskola åren 1925-27, därefter som extraelev vid Konsthögskolan 1928-30.
Efter fullbordade studier i Stockholm fortsätter Carin utomlands. Först till Paris där hon studerar vid Maison Watteau, Académie Collarossi och Academie de la Grande Chaumiére. Därefter fortsätter hon till Holland, Belgien, England, Frankrike, Italien, Spanien, Tyskland, Tjeckoslovakien och Österrike. När Carin sedan återkommer till Stockholm bosätter hon sig på Sveavägen, där öppnar hon också en ateljé. I ateljén arbetar Carin främst med skulpturer och byster i gips, ofta med religiösa inslag. Hon arbetade också en del i marmor, sten och brons.
1936 är båda Carins föräldrar döda varvid systern Stina övertar huset "Villa Lugnet" i Linköping. När så Stina avlider 1959 beslutar sig Carin att använda huset som ateljé och sommarbostad.
På 1960-talet skänker hon bort fastigheten till Linköpings Kommun med villkoren att bostadshuset "Villa Lugnet" flyttas till Gamla Linköping och att hon får disponera det så länge hon vill. Därefter skall ett museum inrättas i huset. 1967 drabbas Carin av en olycka och blev så illa skadad i ryggen att hon blev sängbunden resten av sitt liv. Carin dog i Stockholm 1973, 89 år gammal.
Carin Nilsson har haft separatutställningar på Ekströms Konstgalleri i Stockholm 1932, i Örebro 1933, Florens 1934, Djursholm och Kristianstad 1934, Eskilstuna Museum 1937, Riverside Museum New York 1939 samt The World Fair i New York 1940. Carin har även deltagit vid ett stort antal samlingsutställningar anordnade av Sveriges Allmänna Konstförening, Östgöta Konstförening och Föreningen Svenska Konstnärinnor.
Carins konst finns representerad på Akademiska sjukhuset i Uppsala, American Swedish Historical Museum i Philadelphia, museet i Linköping, Addis Abeba, Barnsjukhuset i Linköping (med porträtt av Alice Trolle), Vaksala (med porträtt av Nathan Söderblom) samt vid kyrkorna i Herrberga och Normlösa i Östergötland.

 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012