Carl Elmberg 1889-1955
Carl (Karl) Vilhelm Elmberg, skulptör, född i Norra Möre Kalmar den 16 september 1889, son till snickaren Johannes Petersson Elmberg och Karolina Karlsson, från 22 december 1923 gift med Helga Eriksson.

Carl fick sin skulpturala utbildning hos en lokal bildhuggare i Kalmar, samtidigt som han studerade vid Tekniska Skolan i samma stad. Därefter studieresor, först till Tyskland 1911-13, därefter till Italien 1920-21. Carl valde att arbeta självständigt i egen studio, förutom under en kortare period på 1910-talet då han arbetade hos Carl Milles. 
Sitt första uppdrag av betydelse fick han av Västerås stad. Där i stadsparken uppförde han fontänen "Vattenlek". Därefter följde en "brunn" i brons vid kommunalhuset i Eksjö, fontänskulptur i Halmstad (prisbelönt), en torgbrunn i Vänersborg m.fl. Han skapade även ett antal väggreliefer och figurgrupper till kyrkor och kommunala byggnader.
Bland hans mest kända verk kan nämnas "Vintergatan" vid läroverket i Vetlanda, portalrelieferna på församlingshuset i Örnsköldsvik, Värmlandsreliefen vid Stadshotellet i Karlstad, "Angar" och "Mäster Olof" i Fors kyrka, "Den Barmhärtige Samariten" i Hjortkvarns kyrka, altargruppen i Sättna kyrka samt "Jacob brottas med ängeln" avsedd för kyrkogårdar.
Carl arbetade i många olika material som t.ex. betong, trä, brons, gips och terakotta. Han skapade förutom skulpturer även byster, statyetter och figurer, lanternor, urnor och tobaksburkar m.m. Han var medlem av Konstnärernas Riksorganisation. Det han skapade sigerades "C.ELMBERG".

Carl Vilhelm Elmberg avled i Älta, Nacka kommun, den 1 december 1955.
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012