Emanuel Nilsson 1861-1952
Emanuel Nilsson, krukmakare född i Arvika 1861, gjorde som så många andra vid denna tid. 1879 gick han och brodern Jacob ombord på Amerikabåten för att söka lyckan på andra sidan atlanten. Väl framkommen bosätter han sig i Ohio där han också träffar sin blivande hustru Karolina. Emanuel hade därefter brevledes kontakter med sin hembygd i Arvika och blev så småningom övertalad att resa tillbaka. Anledningen skall ha varit att det fanns stor efterfrågan på tegel i hembygden och det var något som krukmakare Emanuel Nilsson med sina kunskaper kunde slå sig på. Kring sekelskiftet 1900 reser så Emanuel hem och tar familjen med sig. De bosätter sig i Sågmon Långvak och en tid senare startar Emanuel ett tegelbruk på platsen. Senare övergick han mer och mer till att tillverka små prydnadssaker som lergökar, katter och andra smådjur. Han gjorde även en del hushållskeramik som exempelvis skålar, krukor och andra kärl.
Emanuel Nilsson
Till sin hjälp hade han bl.a. sin yngste son Carl. Emanuel Nilsson som populärt kallades "Målle på San", avled i granngården Hagen den 19 mars 1952. Hans föremål bär signaturen "E.N.", "Em.N" eller "E.Nilsson".

Carl Nilsson
Carl Nilsson 1896-1985
Carl Vilhelm Nilsson föddes i USA 1896 och följde av naturliga skäl med sina föräldrar när de återvände till Sverige kring år 1900. Han var liksom sin far krukmakare och gick också som lärling i faderns krukmakeri. Perioden 1919-1921 genomgår han en utbildning vid Slöjdföreningens Skola i Göteborg, därefter återvänder han till Långvak och tar så småningom över sin fars verkstad. 
Tillverkningen bestod mest av brukskeramik präglad av Jugendstilen. "Carl på San" som han oftast kallades, var dessutom en av grundarna till Arvika Konsthantverksförening. Han slutade med keramik kring 1940 och avled i Sågmon utanför Arvika 1985. Han signerade sina föremål "CN".
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012