Carl Oskar Avén 1894-1984

Carl Oskar Avén, skulptör och medaljgravör, född i Stockholm den 1 december 1894, son till ingenjör Johan Anton Avén och Clara Matilda Nystrand, från 1941 gift med Margit Annie Cecilia Etzler. Carl Oskar fick sin utbildning vid Wilhelmssons Målarskola i Stockholm under åren 1913-15, samt för bl.a. Th. Lundberg och Carl Milles vid Konsthögskolan 1916-20. Han har även gjort studieresor till bl.a. Danmark, Italien och Schweiz.
Avén som ägnat sig åt bl.a. kyrklig skulptur, profan-, plats och friskulptur, är mest känd för sitt skildrande av porträttskulpturer av barn och ungdomar i terrakotta. De mest kända porträttskulpturerna bär namnen "Barbro" och "Angela". Avén har även gjort en del altarskåp och krucifix m.m. till kyrkorna i Husqvarna, Nordmaling, Myresjö och Edsberg. Dessutom står han bakom Fontänutsmyckningen på Historiska Museets gård i Stockholm, Topeliusmonumentet i Helsingfors samt läktarutsmyckningen på Göta Lejon i Stockholm.

Carl Oskar Avén har deltagit vid utställningarna "Nutida Svensk Medaljkonst" på Nationalmuseum 1932, "Exponenterna" på Liljevalchs 1935, Svensk-Franska Konstgalleriet i Stockholm 1940 och 1942 samt Sveriges Allmänna Konstföreningars och Svenska Konstnärernas förening vid flera tillfällen. Hans konst finns representerad på Nationalmuseum, i Prins Eugén och Thorsten Laurins samlingar samt i kyrkor och på andra platser i landet.

Carl Oskar Avén avled i Edsvalla utanför Nor i Karlstad den 16 maj 1984, hans hustru på samma adress den 10 mars 1985. Carl Oskar signerade sina föremål "C-O Avén".
 

 

t.v. Terrakottahuvud av Carl Oskar Avén

 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012