Carl Schwab 1803-1869
Carl (Karl) Philipp Schwab var porslinsmålare och konstnär. Han föddes i Berlin den 17 maj 1803 där han också studerade måleri. Efter studierna lämnar han Berlin och flyttar till Stockholm, då tillsammans med studiekamraten Albert Teophron Kjellberg. 1831 kan man finna honom på en adress i hörnet Clara Bergsgränd och Clara Östra Kyrkogata. Där driver han en ateljé för porslinsmålning tillsammans med Kjellberg. De utför ornamenter, porslinsmålningar, natur-, figur-, och landskapsbilder, förgyllningar och porträtt. Ett år senare 1832, har Schwab flyttat till f.d. tobaksfabrikör Anders Demanders Hus vid Regeringsgatan, nu är han förmodligen ensam konstnär i ateljén och sysslar i huvudsak med målning och förgyllning av porslin. Det har inte gått att hitta något som kopplar honom till någon av porslinsfabrikerna i Stockholm. 
Efter 1832 går det inte att hitta något som pekar på att Schwab skulle finnas kvar i Sverige. Däremot finns tecken på att han återvände till Tyskland 1833 där han fortsatte som bl.a. porträttmålare. Han avled 1869 men det finns inga uppgifter om var han dog, ej heller hur han signerade sina verk.
Albert Kjellberg 1808-1857
Albert Theophron Kjellberg, konstnär och porslinsmålare, född i Norrköping 1808, studerade måleri i Berlin där han också träffade Carl Schwab. Efter fullbordade studier lämnar de båda konstnärerna Berlin tillsammans och återvänder till Stockholm. Kjellberg fortsätter sina studier vid Principskolan och 1930 belönas han med skolans medalj av fjärde storleken för sina goda kunskaper i figurteckning.

1931 startar Kjellberg och Schwab en ateljé för porslinsmålning i hörnet Clara Bergsgränd och Clara Östra Kyrkogata. Men redan efter ett år skiljs de båda åt och mycket tyder på att Kjellberg därefter ägnade sig åt oljemålning. Kjellberg avlider i Stockholm den 22 oktober 1857. Han signerade sina verk "A.T. Kjellberg" eller "Albert Kjellberg".
Aftonbladet 1831-10-19

Ovanstående information är i huvudsak hämtad från tidningsartiklar publicerade under åren 1831-32. Artiklar som publicerats före 1831 finns tyvärr inte tillgängliga, vilket betyder att det inte har gått att kartlägga de båda konstnärerna före detta årtal. Det är således mycket möjligt att de kom till Stockholm och startade sin verksamhet tidigare än 1831, förmodligen redan på 1820-talet.
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012