Carola Cederström 1878-1954
Carola Cederström, skulptris, född i Paris Frankrike den 1 december 1878, dotter till den mycket kända konstnären och professorn Gustaf Olof Cederström och Amalia Chatarina Jaeder. Carola som växte upp i Paris, var ofta på resande fot med sin far och tillsammans besökte de ett flertal länder i Europa. Man kan gott säga att hon var en berest kvinna när hon 1904 påbörjade sina studier för A. Bouchervid vid Académie des Beaux-Arts. 
Carola har i huvudsak utfört porträttbyster, bl.a. en föreställande sin mor (se bild). Hon deltog vid världsutställningen i Saint Louis 1904 och på Parissalongen 1912, hon har dessutom medverkat vid flera utställningar i Sverige, bl.a. på Svenska Konstnärernas Förening 1904 och 1905. När Carola avled den 6 augusti 1954, var hon bosatt på Sibyllegatan 53 i Stockholm. Hon signerade sina verk med hela namnet "Carola Cedergren" i skrivstil.
Carolas byst av sin mor
t.v: Emil Östermans oljemålning föreställande fröken Carola Cederström år 1900.
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012