Cay Cedergren 1913 - 1977
Flickan från Backafall
Cay Ture Nils Anton Cedergren, keramiker, född i Raus den 23 februari 1913. Cay utbildade sig i Danmark innan han flyttade till Ven där han startade sin keramikverkstad. Tillverkningen bestod av föremål i chamotte som ex. skålar och fat, men han blev mest känd för figurerna "Ellen" och "Flickan från Backafall". Efter Cays död den 23 maj 1977 fortsatte dottern Lena driften av keramikverkstaden under ett antal år. Cay signerade sina alster med ett rättvänt och ett bakvänt "C", enl. bilderna.
Lena Cedergren 1958 -
Lena Cedergren, keramiker, skulptör och konstnärinna, född på Ven den 5 september 1958 och dotter till Cay Cedergren. Lena fick sin utbildning vid KV:S Konstskola i Lund 1978 och på Forum i Lund 1980-85. Efter faderns död övertog Lena driften av keramikverkstaden och arbetade då främst i ler- och stengods, senare har hon mer och mer övergått till skulptur i brons. Skulpurerna är oftast i form av djurhuvuden, då främst Hästar, Hundar, Katter och Får. Lena flyttade senare till Sankt Ibb utanför Landskrona där hon fortsatte verksamheten.

Lena har deltagit vid ett flertal separat- och samlingsutställningar både i Sverige och utomlands. Hennes konst finns representerad i bl.a. Helsingborg, Lund, Malmö, Trelleborg och Umeå.

Exempel på signaturer av Cay Cedergren

     
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012