Cedergrens Kakel- och Kärlfabrik 1835-1916 / Visby Kakelfabrik 1916-1929

År 1835 anlägger Emanuel Cedergren, född 1808, ett kakelugnsmakeri i det medeltida stenhuset på Ryska Gränd 18 i Visby. Då Emanuel dör 1841, endast 34 år gammal, övertas kakelugnsmakeriet av sonen Gustaf Ferdinand Cedergren, född den 23 februari 1838. Gustaf Ferdinand låter uppföra en sidobyggnad och utökar verksamheten som snart kommer att gå under namnet Cedergrens Kakel- och Kärlfabrik. Cedergrens fabrik kom att bli, vid sidan av Sam Johan Bergs Kakelfabrik i samma stad, den stora tillverkaren av kakelugnar på Gotland.

När Gustaf Cedergren dör 1894 övertar änkan Emma Katrina driften tillsammans med sonen Axel. De anställde skickliga kakelugnsdekoratörer som handmålade motiv enligt beställarens önskemål. Det som producerades i fabriken höll en mycket hög kvalité och resulterade i ett 1:a pris på Industriutställningen i Visby 1904. Cedergrens kakelugnar såldes förutom i Visby och till övriga Gotland, även till Stockholm. 1916 omvandlas Cedergrens Kakelfabrik till aktiebolag och går därefter under namnet Visby Kakelfabrik AB. Aktiekapitalet sätts till 25.000 kr och som ägare till det nya bolaget står Gustaf Ferdinands son Axel Cedergren (VD), Handlare Wilhelm Ljungberg och Löjtnant Oskar Johansson. 

Bland de anställda hittas Berndt Friberg. Han arbetade på fabriken under åren 1923-24, då som drejare och formgivare. Kakelfabriken läggs ner 1929 och fabriksbyggnaden revs 1934. De prydnads- och nyttoföremål som tillverkades bar ofta ristad signering "Wisby".
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012