Charlotte Hamilton 1883-1980

Lilian Charlotte Hamilton, konstnär född i Kristianstad den 19 augusti 1883, dotter till major John Raoul Hamilton och Ulrika Ottiliana Lewenhaupt. Hon utbildades på Brummerska Flickskolan i Stockholm och gifter sig i tyska Stutgart 1924 med Löjtnant Hans Büchenbacher. Under perioden 1946-49 arbetar hon för Rörstrand där hon formger unikt gods i chamotte som exempelvis skålar, fat, reliefer och djurfiguriner. Charlotte avled i Arlesheim Baseland, Schweiz 1980. Föremålen från Rörstrand är signerade "CH" samt fabriksmärkning.

Exempel på signaturer

  
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012