Christian Precht 1706-1779

Christian Precht, guldsmed och dekoratör, född i Stockholm den 30 oktober 1706, son till bildhuggare Burchard Precht och Susana Kruger. Christian studerade först i Tyska Skolan, därefter hos fadern innan han 1721 började som elev hos silversmeden Gustaf Stafhell. Christian fick sitt gesällbrev i januari 1727 och begav sig därefter ut på gesällvandring till England med studier för guldsmeden Heckel i London, därefter till Paris i Frankrike för vidare studier hos guldsmederna o ornamentisterna Germain och Meissonnier. Han besökte även Tyskland innan han 1731 återvände hem. 
Väl återkommen till Sverige får Christian plats i det stora familjeföretaget. Han hade då skaffat sig en gedigen utbildning och betraktades redan nu som en mycket skicklig yrkesman. Inledningsvis hade han hjälp av gesällerna Henrik Galle från Magdeburg och Olof Gerdman från Östergötland. De hade flera beställningar liggande och ett av de första uppdragen var altaruppsatserna till Torstuna Kyrka. Som guldsmed skapade Christian även smycken, bordsuppsatser, bestick, boetter och snusdosor till bl.a. borgerskapet och hovet. Han gjorde även medaljonger, tavelramar, speglar och etsningar.

Redan på 1730-talet ritade Christian fajansmönster, men exakt när samarbetet med Mariebergs Porslinsfabrik påbörjades är svårt att få fram. Man vet att han på 1760-talet tecknade modeller för Mariebergs porslinsfabrik och Ostindiska Kompaniet, men detta samarbete kan således ha påbörjats något tidigare. Det finns en hel del som talar för att han även skapade mönster för Rörstrand, men det har aldrig gått att med säkerhet bevisa. En del föremål från Rörstrand under denna period bär mönster som omedelbart förknippas med Precht, men när signatur saknas går det heller inte att bevisa.

Att Christian inte drog jämnt med sin bror och övriga familj är väl känt. I mer än 20 år hade han ägnat sig åt rättstvister vilket gjort honom både fattig och sjuklig. De sista åren ägnade han till stor del åt att supa och han avlider slutligen i missär på Baggensgatan 129. Ett hus som ägdes av Kofferdikaptenen Magnus Ahlström och var ett av de mest skandalomsusade husen i Stockholm vid denna tid. De föremål som signerats av Christian Precht, bar kort och gott signaturen "CP".
Nedan visas en av de många ritningar till fajansföremål som skapades av Christian Precht. Att han bara gjorde ritningar kan vara orsaken till att hans signatur saknas på de färdiga föremålen.

Huvudsaklig källa: Gustaf Munthes "Ett bidrag till den Svenska Rokokons historia".

 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012