Christian Thorup 1929 - 2017

Christian Thorup, keramiker, konsthantverkare och möbeldesigner, född i Viby strax söder om Århus i Danmark den 20 augusti 1929. Christian arbetade som bildhuggarlärling i Köpenhamn under 5 års tid men efter examen och på grund av arbetsbrist var han tvungen att söka sig till andra yrken. Han börjar då med keramisk tillverkning och fortsatte därefter som anställd vid en reklamfirma i Köpenhamn.
Christian flyttade så småningom till Bjärnum i Sverige där han startar möbelfabriken "Form i Trä". Där tillverkades armaturer, konstslöjd och fritidsmöbler. Han hade även en egen keramikverkstad "Ler-Grunkan" på platsen. Tillverkningen där bestod av konst och prydnadsgods som ex. ägg, vaser, skålar m.m. i stengods. Dessa signerades CHR ristat i godset, ibland även med etikett "Ler-Grunkan". 
Christian avled i Bjärnum den 23 mars 2017 och hans hustru Gerd på samma plats 2020. 
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012